מחזור שים שלום - ראש השנה / בשילוב כוונות קצרות מתורת הסוד