הגדה של פסח לרבותינו חכמי מרוקו - לראשונה מכתבי יד