הגדה של פסח לילה של אחדות / הרב קוק, הרב סולובייצ'יק, ר' שלמה קרליבך