תומת ישרים-מועדים מפיו של הרב שלמה משה עמאר שליט"א